X

Novinky

 • 12/02/2020
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky
Rodinný dům od 1.1.2020

Rodinný dům od 1.1.2020

Od 1. 1. 2020 se na výstavbu rodinných domů vztahuje požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Do konce roku 2019 tento požadavek platil pouze pro budovy s energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2. Nyní se tento požadavek týká všech novostaveb. Výjimku tvoří pouze stavby menší než 50 m2, objekty pro rodinnou rekreaci, kulturní památky atp.

 • 29/05/2018
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

Mějte svůj PENB i ostatní dokumenty budov vždy při ruce

V rámci projektu Enectiva jsme vytvořili novou aplikaci Enectiva Facility Management pro správu dokumentů budov, plánovaní povinností související s provozem budov, hlídání revizí, adresář kontaktů i úložiště dokumentů. Naše aplikace tak umožňuje správcům městských budov mít snadný přehled nad všemi budovami, jejich vybavením a nad povinnostmi s nimi spojenými. Správce budov má na jednom místě všechny potřebné informace, dokumenty, povinnosti a kontakty a které jsou snadno dohledatelné každým, kdo má potřebné oprávnění. Nástroj Facility tak slouží jako komplexní on-line správa nemovitostí.

Hlavní přednosti aplikace jsou:

 • jednoduchost a srozumitelnost
 • neomezené úložiště pro dokumenty v elektronické podobě
 • rychlé vyhledávání v dokumentech a jejich sdílení
 • integrovaný kalendář, který slouží k přehledu i k plánování
 • vždy víte, kdy vás čeká jaká kontrola, revize, povinnost
 • nájemníci mohou dostat přístup k dokumentům, které se jich týkají
 • vlastní adresář kontaktů

Cílem je nabídnout správcům budov přehlednou aplikaci, která pomůže řešit standardní činnosti související s provozem budov, čímž je zbaví zbytečné administrativní zátěže a provozovateli budovy ušetří náklady za provoz budovy. Aplikaci lze použít jak v případě správy jedné budovy, tak v případě, kdy se staráte o desítky, či stovky budov. Největší současný klient používá aplikaci Facility pro správu 123 budov.

Pro více informací navštivte náš web, kde je zveřejněn i ceník a blog zabývající se facility managementem jakožto oborem. Pokud Vás aplikace zaujala, neváhejte vyzkoušet demo. Jsme Vám taktéž k dispozici na emailu facility@enectiva.cz nebo na tel. čísle +420 222 766 950.

Pokud máte zájem o on-line energetický management a analýzu v reálném čase, neváhejte navštívit stránky aplikace Enectiva.

Hezký den,

Tým Enectiva

 

 • 13/08/2016
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

Smart City – česká města začínají svoji proměnu

Využití moderních technologií pro zkvalitnění života, to je cílem smart city projektů. Hlavním tématem v těchto projektech je efektivita, jelikož právě efektivitu dokáží moderní technologie účelně zvyšovat.

Smart City se týká oborů dopravy, energetiky, odpadů, ekonomiky, bezpečnosti. Takto bychom mohli pokračovat i s jinými obory. Jedná se o využití moderních komunikačních technologií s cílem zkvalitnit život obyvatelům měst a zefektivnit správu a chod města. Našim oborem je real time monitoring platforma Enectiva, která umožňuje v reálném čase monitorovat spotřeby energií, ale i teplot, vlhkostí, množství CO2, počtu osob. Postupem času se tak z nástroje čistě zaměřeného na energetický management stává univerzální nástroj pro monitoring v reálném čase.

Termín smart city je sice trendy slovem, které jako všechny módní vlny časem vyprchá, ale principy zvyšování efektivity jsou trvalé. Jde o to, aby při snaze čerpat maximální množství eurodotací nezůstal v pozadí reálný užitek smart city řešení.

Více informací o našem smart city řešení Enectiva je k nalazení přímo na webu samotné aplikace, případně můžete shlédnout videa na našem youtube kanálu Youtube Enectiva CZ

Monitoring v reálném čase

Monitoring v reálném čase

.

 

 • 08/07/2015
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

Od 1.7.2015 změny ve zpracování PENB

Od 1.7.2015 vstoupila v platnost novela zákona 406/2000 Sb o hospodaření energií a několik změn se dotklo i povinností u zpracování PENB (Průkazu Energetické Náročnosti Budovy). Změny v zákoně týkající se PENB popisujeme níže. Ostatní změny týkající se auditů či implementace ISO 50001 popisujeme v příspěvcích na našem blogu Enectiva a taktéž Enerfis blogu.

1. realitní kanceláře či jiný zprostředkovatel mají za povinnost při prodeji či pronájmu uvádět energetickou klasifikační třídu. Pokud tak neučiní, musí automaticky uvést klasifikační třídu G.

2.platnost průkazu je omezena 10 lety, větší změnou stavby, ale nově i provedením změny způsobu vytápění, chlazení či přípravy teplé vody v této budově.

3.často se nás ptáte, zda je nutné vyhotovit si průkaz při prodeji nebo pronájmu objektu, který je určen k rekreaci. K tomuto účelu PENB nepotřebujete, otázkou zůstává, co lze považovat za objekt k rekreaci. Nové se v zákoně dočtete, že objekt pro rodinnou rekreaci je stavba užívána jen část roku a s méně jak 1/4 celoroční spotřeby energie.

4.budovy, které byly zkoulaudovány před rokem 1947 a neprošly od té doby žádnou výraznější rekonstrukcí, nemusí mít nově zpracován průkaz energetické náročnosti budovy. Těmto budovám byla udělena výjimka.

SEI plánuje zvýšit svoji aktivitu při kontrolách všech průkazů vydaných v předchozím roce a chce jich zkontrolovat min. 20% všech vydaných. Tak doufejme, že když už se musí PENB vyhotovovat, tak vzroste jejich kvalita. Pro zákazníka to však znamená, že s kvalitou pravděpodobně vzroste i cena PENB.

 

 • 06/04/2013
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

Pozor! Bez energetického štítku hrozí od 1.4. tučná pokuta

pokutaOd pondělí 1.4.2013 se povinnost zpracování PENB (laicky ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU) rozšířila i na prodej a pronájem všech nemovitostí. Již týden tedy platí povinnost opatřit energetický štítek (=  PENB) každou novostavbu, větší rekonstrukci ale i budovu k pronájmu, či prodeji. Přesto, alespoň podle článku ČESKÉ TELEVIZE, který vyšel minulý týden, ho naprostá většina budov ještě nemá.

Tato povinnost platí de facto již od začátku roku 2013. Zatím se však mohli majitelé spoléhat na shovívavost autorit. Od 1. dubna 2013 však může na majitele budovy čekat pokuta až 100 000 Kč, pokud si svou budovu energetickým štítkem (= PENB) neopatří.. Tuto povinnost mají stavitelé nových budov a nově i vlastníci, či společenství vlastníků budov.

 

 • 14/02/2013
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

PENB vs. laik aneb co mi jako laikovi přinese?

ID-10040545PENB je vlastně způsob, jak jednoduše sdělit laikovi složitou otázku kvality budovy z hlediska energetické náročnosti. Je pravdou, že průkaz energetické náročnosti budov Vám neřekne, kolik bude na konci roku na Vaší faktuře za energie. Stejně tak Vám ale prodejce aoutomobilu nepoví, jakou spotřebu bude mít automobil, až s ním začnete jezdit právě Vy. Důvod je prostý - spotřeba energií v budově je stejně jako spotřeba paliva dána jednak Vaším chováním (např. požadovanou teplotou respektive stylem jízdy), jednak vnějšími vlivy (např. tuhostí zimy respektive dopravní zácpou). Přesto při koupi vozu na jeho průměrnou spotřebu paliva hledíme. A proč? Protože tato spotřeba je počítána pro všechny vozy stejnou metodikou a tím pádem nám toto číslo umožňuje vzáejmné kvalitativní porovnání vozů na trhu. S PENB je to tedy podobné - nepoví Vám přesnou spotřebu energií, ale poskytne Vám další relevantní a důležitou informaci při rozhodování, jakou nemovitost postavit/renovovat/koupit či pronajmout. A jelikož investice do nemovitostí jsou v drtivé většině případů investicemi dlouhodobými, přijde každý relevantní údaj pro správné rozhodnutí jistě vhod.

 • 14/02/2013
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

Jaké jsou přínosy energeticky úsporných budov?

ID-10035428Zdravé vnitřní prostředí

Energeticky úsporné novostavby nebo původní komplexně renovované energeticky úsporné stavby jsou kromě své úspornosti výhodou také z hlediska kvality vnitřního prostředí. Stěny v takových budovách nejsou studené, nehrozí zde tedy nebezpečí tvorby plísní. Okny netáhne, obyvatelé tedy nemají nepříjemný pocit průvanu. Radiátory mohou díky energetické úspornosti topit nižší teplotou a v jejich blízkosti nevzniká nepříjemný pocit přehřívání.

Pomocí mechanického větrání s rekuperací tepla z odváděného vzduchu je zajištěn přísun dostatečného množství čerstvého vzduchu. Obyvatelé tak již nemusí myslet na to, že je potřeba pravidelně větrat a přesto mají v domě stále kvalitní ovzduší. V noci si tak mnohem lépe odpočinete, přes den jste více soustředění a méně unavení. Mechanické větrání také řeší problém s přebytečnou vlhkostí v koupelnách např. po sprchování, nebo s koncentrací prachových částic a alergenů.

 

Pracovní místa

Energeticky úsporné stavebnictví přispívá k udržování či novému vytváření pracovních míst především u malých a středních firem. Obecnou výhodou stavebnictví je návaznost práce na danou lokalitu budovy, proto jeho podporou lze podporovat zaměstnanost na celém území státu. Další výhodou je fakt, že stavebnictví má vysoký tzv. multiplikátor, což znamená, že 1 Kč investovaná do hodnotry budov se v ekonomice obrátí 3,5x až 6x více, než je tomu u běžných státních výdajů. Podporuje tak ekonomický růst a rozvoj regionů.

 

Ochrana spotřebitele

Stanovením minimálních energetických standardů pro nové budovy i změny staveb zákon zajistí, že v budoucnu nehrozí stavebníkům zbytečně vysoké platby za energie. Rozšíření využití Průkazů energetické náročnosti pak přispěje k lepší orientaci kupců a nových nájemníků v očekávaných nákladech na energii ve vybrané nemovitosti. To je důležité, protože stavba domu nebo jeho koupě je rozhodnutím na desítky let dopředu.

Je potřeba říci, že obdobná opatření na ochranu spotřebitele byla již v minulosti zavedena v jiných odvětvích průmyslu a i přes počáteční skepsi jsou dnes vítanou informací při pořizování produktu. Jako příklad lze uvést například energetické štítky na elektrospotřebičích nebo průměrnou spotřebu paliva u automobilů.

 • 14/02/2013
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

Nový zákon o hospodaření s energií přináší nové povinnosti zpracování PENB

header-imagePovinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budov platí již od 1.1.2009 pro novostavby a větší renovace stávajících budov.

Od 1.1.2013 se postupně zavádí povinnost zpracovat PENB i při prodeji nebo novém pronájmu nemovitosti či její části.

Jednotlivé datumy a podmínky zavádění povinnosti zpracovat PENB najdete v této tabulce v sekci FAQ

Pokud by vám něco nebylo jasné, neváhejte nás kontaktovat - rádi Vám v orientaci pomůžeme.

 • 14/02/2013
 • Vytvořil enerfis
 • kategorie Novinky

Grafická část PENB – podívejte se, co v ní najdete

Průkaz energetické náročnosti budovy se skládá ze dvou částí - textového protokolu o výpočtu a grafického znázornění nejdůležitějčích výsledků tohoto výpočtu.

Nová "energetická" legislativa přinesla více změn, než jen rozšíření povinnosti zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy. Kromě změny metodiky výpočtu se mění i podoba grafické části Průkazu.

Co přesně v grafické části PENB najdete, kde a co tyto údaje znamenjí se můžete podívat na následujícím obrázku.

prukaz_large

 

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře


  Adresa objektu

  Buďte s námi ve spojení

  Nechte nám na vás kontakt, náš expert vás bude do 24 hodin kontaktovat a nabídne vám nejvýhodnější variantu přesně podle vašich potřeb a přání.

  Enerfis s.r.o.
  Drtinova 557/10
  Praha 5 150 00 | Česká Republika

  info@prukazy-penb.cz
  tel: +420 222 766 950

  Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.: 203812527/0600

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184207