X

Časté dotazy

Co to je průkaz energetické náročnosti budovy a k čemu ho potřebuji?
Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a, podobně jako energetický štítek spotřebiče, řadí budovu do příslušné třídy energetické náročnosti.

Od 1. 1. 2009 je povinný pro všechny nově stavěné budovy (včetně např. rodinných domů) a pro rekonstrukce větších budov.

Od 1.4.2013 se postupně zavádí povinnost zpracovat PENB kromě novostaveb a rekonstrukcí i v případě prodeje nebo pronájmu stávající budovy nebo její části. Termíny povinnosti zpracování PENB pro jednotlivé případy jsou uvedeny níže.

Více informací o problematice průkazů energetické náročnosti zde.

Kdo, kdy a které objekty musí ze zákona energetický průkaz povinně mít?
Podmínky povinnosti zpracovat PENB se tak často mění, že je již na tomto webu neuvádíme formou přehledné tabulky, ale rádi Vám poskytneme zdarma konzulataci na čísle +420 222 766 960, případně můžete využít kontaktní formulář tohoto webu. Při vyplnění nám popiště Vaši nemovitost, včetně data uvedení do provozu, poslední rekonstrukce a důvod proč o PENB uvažujete.

 

Co znamená zkratka PENB?
Kdo je oprávněn PENB zpracovat?
PENB je oprávněn zpracovat Energetický specialista (dříve Energetický expert) s příslušným oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam Energetických specialistů lze najít na webu MPO.
Co všechno se v rámci zpracování PENB řeší?
Průkaz řeší veškeré energie spotřebované při standardizovaném užívání budovy. Do výpočtu tak vstupují tepelně-technické parametry stěn, střechy, podlah či oken. Dále do výpočtu vstupují parametry technologických systémů jako například typ zdroje tepla, jeho účinnost, způsob větrání budovy, typ osvětlení, účinnost rekuperace nebo případné použití obnovitelných zdrojů energií jako jsou solární či fotovoltaické systémy. Zařazení do příslušné kategorie je závislé na několika sledovaných faktorech, z nichž dva nejdůležitější jsou Celková dodaná energie a Neobnovitelná primární energie.
Kolik stojí průkaz energetické náročnosti pro můj objekt?
Ceny jsou odstupňované podle typu a velikosti objektu. Detailní přehled cen, včetně aktuálních akcí a cenových zvýhodnění naleznete v sekci Ceny průkazů (PENB).
Jak mohu získat energetický průkaz?
Průkaz můžete získat velmi jednoduše – stačí se na nás obrátit. Naši specialisté jsou připraveni Vám Průkaz nejen zpracovat, ale i poskytnout odbornou pomoc při zajištění podkladů potřebných pro jeho zpracování.
Jaké kategorie energetické náročnosti budov existují?
Kategorie vychází z abecedy a jsou značeny na stupnici od A do G. Energeticky nejefektivnější budovy jsou značeny A (slovně „mimořádně úsporné“), naopak energeticky nejhorší budovy jsou značeny G (slovně „mimořádně nehospodárné“). Pro novostavby platí podmínka, že stavět se smí pouze budovy spadající do kategorie C a lepší. Budovy spadající do kategorie D a horší nesplňují podmínky aktuální legislativy a jejich stavba nesmí být tedy vůbec realizována.
Jak dlouho trvá zpracování PENB?
Pokud máte k dispozici dokumentaci skutečného provedení, je doba zhotovení pro běžné typy nemovitostí (rodinné domy, bytové domy, školy,…) 7 – 10 pracovních dnů.

Pro stejné typy nemovitostí bez dokumentace skutečného provedení je doba zhotovení 14 – 21 pracovních dnů.

Nabízíme Vám také možnost expresního zhotovení PENB – pro budovy s dostupnou dokumentací do 5 pracovních dnů a u budov bez dostupné dokumentace do 12 pracovních dnů. Dovolujeme si Vás upozornit, že u expresního zhotovení je účtován příplatek 30 % z původní ceny.

U složitějších objektů (větší školy, administrativní budovy, retail parky, rozsáhlejší hotely,…) Vám dobu potřebnou pro zhotovení Průkazu rádi sdělíme po zodpovězení několika klíčových parametrů hodnoceného objektu – kontaktujte nás prosím pomocí tohoto formuláře.

Jak dlouho energetický průkaz platí?
V případě, že nejsou po zpracování Průkazu na objektu prováděny žádné změny či rekonstrukce výrazně ovlivňující energetickou náročnost (např. zateplení, výměna oken, změna zdroje tepla, instalace solárních či fotovoltaických systémů apod.) platí průkaz 10 let. V opačném případě je nutné zpracovat nový Průkaz.
Jak mám postupovat, pokud mám zájem i o další služby – např. termovizní měření?
Pokud si u nás objednáte ke zpracování PENB další služby z našeho portfolia, rádi Vám vytvoříme speciální cenový balíček přímo Vám na míru. Kontaktujte nás proto prosím pomocí tohoto formuláře a do podrobností připište, o jaký typ objektu se jedná a o jaké služby máte zájem. Obratem se Vám ozve náš zástupce s cenovou nabídkou.

Více informací o termovizním měření i dalších službách zde.

Jaký je rozdíl mezi energetickým štítkem a průkazem energetické náročnosti?
Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) je starší, dnes již v legislativě v podstatě nepoužívaná, metodika porovnávání energetické náročnosti budov. Nevýhodou této metodiky je fakt, že hodnotí pouze tepelně-technické vlastnosti obálky budovy (tzn. obvodových zdí, střechy, podlahy na terénu a oken) a nijak do hodnocení nezahrnuje technologické celky budovy (vytápění, větrání, přípravu TV atd.).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je nástupcem EŠOB. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že PENB je vlastně EŠOB rozšířený o hodnocení vlivu energetické účinnosti jednotlivých technologických celků na celkovou energetickou náročnost hodnocené budovy. PENB je tedy mnohem přesnější vyjádření celkové energetické náročnosti budovy než původní EŠOB.

V médiích jsou však tyto dva pojmy kvůli jejich neznalosti velmi často zaměňovány, díky čemuž jsou laickou veřejností často brány jako jedno a to samé.

Více o problematice zde.

Máme energetický audit, lze na jeho základě vystavit průkaz?
Jen do jisté míry. Energetický audit i PENB se řídí metodikou výpočtu uvedenou ve vyhlášce o energetické náročnosti budov. Do 31.3.2013 je v platnosti vyhláška 148/2007 Sb., od 1.4.2014 pak vstupuje v platnost vyhláška nová. Nová vyhláška výrazně mění metodiku výpočtu, nelze proto jednoduše „zkopírovat“ vypočtené údaje a hodnocení energetické náročnosti z Energetického auditu a použít je pro PENB. Pokud jsou však ve zprávě z Energetického auditu dostatečně podrobně uvedeny údaje vstupující do výpočtu, lze je použít pro výpočet PENB novou metodikou stanovenou novou vyhláškou o energetické náročnosti budov, což může snížit pracnost zpracování PENB a tím pádem i cenu zpracování PENB. Použitelnost Energetického auditu pro výpočet PENB musí proto vždy v každém konkrétním případě posoudit Energetický specialista zpracovávající PENB.
Vlastním byt v bytovém domě a chci jej prodat/pronajmout. Ostatní vlastníci zůstávají stejní. Musím pořídit průkaz pro celý dům na vlastní náklady?
Nikoliv. Pokud chcete byt prodat, ale pro bytový dům, v němž se byt nachází, není PENB ještě zpracován (povinnost zpracování je do 1.1.2015 pro podlahovou plochu větší než 1 500 m2, do 1.1.2017 pro plochu větší než 1 000 m2 a do 1.1.2019 pro ostatní), můžete místo PENB vykázat 3 roční spotřeby využívaných energií.

Pokud chcete byt nově pronajmout, platí pro Vás povinnost předložit PENB až od 1.1.2016. Pokud nebude ze stejných důvodů jako u prodeje v té době PENB ještě zpracován pro budovu jako celek, opět jej nahradíte doložením 3 ročních spotřeb využívaných energií.

Co se stane, pokud se stávající budova po zpracování PENB zařadí do kategorie D a horší?
Nestane se nic. Požadavek na začlenění budovy do kategorie C a vyšší je pouze pro novostavby a rekonstrukce, nikoliv pro pouhou certifikaci stávající budovy.
Existují nějaké výjimky?
Ano. PENB se nemusí zpracovávat v následujících případech:

 1. Budovy s energeticky vztažnou podlahovou plochou do 50 m2
 2. Místa bohoslužeb a stavby pro náboženské účely
 3. Stavby pro rodinnou rekreaci
 4. Průmyslové, dílenské a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ/rok

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře


  Adresa objektu

  Buďte s námi ve spojení

  Nechte nám na vás kontakt, náš expert vás bude do 24 hodin kontaktovat a nabídne vám nejvýhodnější variantu přesně podle vašich potřeb a přání.

  Enerfis s.r.o.
  Drtinova 557/10
  Praha 5 150 00 | Česká Republika

  info@prukazy-penb.cz
  tel: +420 222 766 950

  Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.: 203812527/0600

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184207